بسمه تعالی
نصب دستگاه
این دفترچه راهنما را برای استفاده های‌ بعدی در محل مناسبی‌ قراردهید.همواره از همراه بودن دفترچه راهنما با دستگاه فروخته شده مطمئن شوید تا از توصیه های دفترچه راهنما اطلاع حاصل نمائید.لطفا دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمائید.این دفترچه شامل اطلاعات مهم و اساسی درخصوص نصب،نحوه استفاده از دستگاه و نكات ایمنی می‌ باشد.
 
توجه:نصب و راه اندازی فقط توسط متخصصین این شركت باید انجام گیرد.
 
بازكردن بسته بندی دستگاه و ترازكردن آن
1.بسته بندی‌دستگاه را بازكنید.
2.كنترل كنید اگردستگاه درطی‌ حمل ونقل آسیب دیده باشد،با فروشنده با سرویسكارتماس بگیرید.
3.آبگرمكن را روی یك سطح صاف ومحكم قراردهید،توجه داشته باشید كه دستگاه به كابینت ودیوارتكیه نداشته باشد.
4.ترازبودن صحیح دستگاه باعث انتقال مناسب جریان هوا به زیردستگاه‌‌ می‌شود.

 
نصب آب دستگاه
1.قبل از نصب دستگاه،شیرآب سرد را بازكنید تا رسوبهای احتمالی داخل لوله آب ازآن خارج شده وآب شفاف ازآن جریان یابد سپس با استفاده ازیك عدد شیریكطرفه آب سرد را به ورودی آب سرد وصل نمائید.
2.استفاده ازشیریكطرفه درورودی الزامی است زیرا آب موجود در مخزن را حفظ و از آسیب دیدگی جلوگیری‌‌ می‌كند.

 
نصب گاز دستگاه
1.كلیه وسایل گازسوز باید در محلی نصب شوند كه دودكش داشته باشند تا گازهای متحرقه به خارج انتقال یافته و موجب مسمومیت تنفسی نشوند لذا دراین آبگرمكن كلاهكی تعبیه شده تا از طریق اتصال به دودكش گازهای متحرقه را خارج نماید.
2.شیركنترل مورد استفاده در این آبگرمكن بسیاردقیق و حساس میباشد و میتوانید بوسیله آن دما‌ی آب را تنظیم كنید.
3.این آبگرمكن مجهز به ترموستات جهت تنظیم سیستم ایمنی نظارت برشعله(ترموكوپل) است،دراین سیستم چنانچه شعله شمعك (مشعل پیلوت) خاموش شود ترموكوپل بصورت خودكار فرمان قطع كامل جریان گاز را خواهد داد.
4.برای ایمنی بیشتر سیستم دیگری به موازات ترموستات طراحی‌ شده كه در درجه حرارت بحرانی دمای آب ،بصورت خودكاربوسیله ترموستات حد(ODS) جریان گاز كاملا قطع میگردد.
 
نحوه استفاده از شیركنترل برروی آبگرمكن نصب گردیده است.

 
توصیه های ایمنی :
این دستگاه براساس قوانین ایمنی طراحی وساخته شده است.اطلاعات زیربرای حفظ ایمنی شما مفید بوده و باید بدقت خوانده شود.
این دستگاه برای مصارف خانگی مورد استفاده قرارگیرد.
آبگرمكن فقط باید توسط بزرگسالان و با توجه به راهنمائی های این دفترچه راهنما مورد استفاده قرارگیرد.
آب خروجی از دستگاه بسیارگرم‌‌ می‌باشد،از دست زدن به آب خودداری نمائید.
هرگز درب دستگاه را با زور بازنكنید.این عمل میتواند باعث خراب شدن قفل ایمنی درب آبگرمكن شود.
درموقعی كه آبگرمكن بخوبی كارنمی كند از دست زدن به قطعات داخلی و تعمیرآن تحت هر شرایطی اجتناب ورزید.بذای جابجا كردن آبگرمكن از دو یا سه نفر كمك بگیرید.جابجایی دستگاه را با حداكثر احتیاط انجام دهید و هر دستگاه را به تنهایی جابجا نكنید زیرا بسیار سنگین است.

 
نگهداری دستگاه
تمیز كردن دستگاه :
قسمت های خروی و قطعات دستگاه را‌‌ می‌توان با استفاده ازیك تكه پارچه نرم و كمی آب و صابون ولرم تمیز كنید.
هرگز از حلالها و شوینده های قوی برای تمیز كردن دستگاه استفاده نكنید.

 
شیر اطمینان:
یكی از وسایل ضروری درهرآبگرمكن شیراطمینان می‌باشد به این منظورشیراطمینان استفاده شده دراین آبگرمكن قبلا در واحد كنترل كیفیت شركت ‍آزمایش شده و كارایی‌ آن به تائید رسیده است.
 
ترمومتر:
ترمومتر دمای آب موجود در مخزن را نشان میدهد كه كارایی آن به تائید واحد كنترل كیفی QC شركت رسیده است.
 
شیرتخلیه:
شیرتخلیه به منظور تخلیه آب مخزن‌‌ می‌باشد وهرگونه استفاده دیگر در هنگام كاركردن بسیارخطرناك است. 
 
توصیف آبگرمكن :
1.كلاهك تعدیل
2.شیراطمینان
3.سه راهی‌
4.خروجی آب گرم
5.ترمومتر
6.شیریكطرفه
7.مهره ماسوله
8.فلكه
9.ورود لوله آب سرد
10.شیرتخلیه
11.دریچه بازدید
12.شیركنترل

 

مشخصات فنی‌:
مدل :G185
ابعاد:عرض :5cm    ارتفاع:187cm
عمق آب:65cm
حداكثرظرفیت مخزن:165 litr
ضخامت مخزن:3 m/4m
فشارگاز ورودی :178Mmhg
فشار هیدرواستاتیكی مخزن 21Atm
نوع مصرف گاز :طبیعی‌ /مایع


 
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه تولیدی صنعتی فروزشگر سهند هایلان می باشد