بسمه تعالی
 
سلیقه وحسن نظر شما را در انتخاب یكی دیگراز محصولات این شركت‌‌ می‌ستائیم و به شما اطمینان‌‌ می‌دهیم كه اعتماد شما به محصولات این شركت مسئولیت ما را در ارتقاء سطح كیفی‌ محصولاتمان سنگین تر‌‌ می‌نماید.محصولی كه هم اكنون در اختیارشماست،حاصل مطالعات و تلاشهای متخصصان و پرسنل متعهد این شركت‌‌ می‌باشد.ما به خوبی واقفیم كه سرمایه های اصلی یك واحد تولیدی،مصرف كنندگان محصولات آن كارخانه‌‌ می‌باشند.لذا با درك اهمیت و جایگاه این سرمایه ها‌‌ می‌كوشیم با بهره گیری از بهترین مواد اولیه وتكنولوژی تولید رضایت شما هموطن عزیز را جلب نمائیم.
تكنولوژی پیشرفته پوشش لعاب باعث شده است  كه مخزن حرارتی‌ اصلی‌،سپرهای كنترل وتوضیع حرارت و بدنه خارجی بخاری دوام بیشتری داشته و حرارت مطبوعی به اطراف انتقال دهد. وبه نیت اهمیت ایمنی واطمینان خاطرشما،شیشه های مصرفی در این بخاری‌ از نوع سكوریت و شیركنترل گازآن از نوع استاندارد شده و ترموكوپل دار انتخاب گردیده است.
مصرف كننده گرامی :جزوه حاضر حاوی مطالب مهم و مفید است كه دانستن و بكاربردن آن ها از مراجعات غیرضروری شما به قسمت سرویس وصرف هزینه های اضافی جلوگیری خواهد نمود.توصیه می‌ شود آن را به دقت خوانده و درجای مناسبی نگه داری نمائید.
جهت نصب و راه اندازی بخاری و بهره گیری از خدمات بعد ازفروش با سرویسكار مجاز این شركت تماس حاصل نمائید.وبرگه ضمانت نامه مخصوص مشتری  را تكمیل و مهمورشدهتوسط سرویسكار مجاز نزد خود نگه دارید.نظرات سازنده شما بهترین راهنمای‌ ما برای تولید محصولات با كیفیت مطلوب تر و ارائه خدمات بهتروگسترده تر خواهد بود.
 
این شركت محصولات خود را به شرط نصب توسط سرویسكارمجاز خود و رعایت دستورالعمل لازم تا یك سال ضمانت فنی‌‌ می‌نماید.چنانچه دراثر بی احتیاطی و یا عدم رعایت دستورالعمل های لازم نقصر بوجود اید.هزینه تعمیرات انجام شده ازمشتری‌ دریافت‌‌ می‌گردد.درصورت بروز هرگونه اشكال با سرویس های مجازشركت تماس حاصل نمائید تا دراسرع وقت نسبت به ایراد اقدام گردد.
توصیه های ایمنی در مورد وسایل گازسوز
1.    قبل ازاتصال بخاری به دودكش ابتدا باید دودكش اصلی ساختمان متصل شود تا ازمكش كافی برخوردارباشد.
2.    پس از نصب و برقراری جریان گازباید كلیه اتصالات با كف صابون آزمایش شوند.
3. درصورت استفاده ازكپسول حداقل فاصله یك متری را بین كپسول و بخاری رعایت نموده وازخوابیده كرده كپسول جدا خودداری‌ نمائید.
4.    قطردودكش داخل دیوارنبایستی كمترازقطردودكش بخاری باشد.
5. وسایل گازسوز برای سوختن نیازبه اكسیژن كافی دارند،لذا ازكیپ بستن درب وپنجره های اتاق خودداری نمائید.
6. نصب بخاری و درصورت نیازتبدیل نوع گازمصرفی آن برعهده مراكز خدمات بعد از فروش‌‌ می‌باشد.
 
 
7. لازم است بین سیستم لوله كشی ساختمان و بخاری گازسوز باید یك شیرقطع و وصل توپكی‌ نصب گردد.تا درصورت نیازبتوان جریان گاز را فورا قطع نمود.
 
8. هرگونه نقص فنی‌ دروسیله گازسوز را به شركت سازنده اطلاع دهید و هرچن ماه یكبار كلیه اتصالات را از نظر نشت گاز با كف صابون آزمایش نمائید.
9.    حداقل فاصله بخاری از دیوار باید 30 سانتیمترباشد.
10.قبل از روشن كردن بخاری اطمینان حاصل كنید كه لوله دودكش كاملا تمیزو عاری ازهرگونه گرفتگی باشد.مكش دودكش را به روش زیرمیتوان كنترل نمود.
شعله كبریتی را نزدیك دهانه دودكش بگیرید.اگرشعله بطرف دودكش متمایل شود نشانه این است كه دودكش بازبوده واز قدرت كشش خوبی برخوردارمیباشد.
 
11.ازپاشیدن آب به روی‌ شیشه وبدنه بخاری جدا خودداری نمائید.
12.بخاری را درمحل مناسب نصب نمائید تا درمقابل جریان شدید هوا نباشد.
13.هرگزازبخاری بدون دودكش استفاده ننمائید.
14.ازگذاشتن كتری یا ظرف آب بروی بخاری اكیدا خودداری نمائید.
15.جهت اتصال بخاری به سیستم لوله كشی گاز ازلوله مسی یا شیلنگ مخصوص گاز استفاده كرده وازنداشتن نشتی گازآن مطمئن شوید.
16.حداكثرطول شیلنگ از1.5 متر وطول لوله مسی از2مترنباید بیشترگردد.
17.عبورشیلنگ گازازداخل دیوار،سقف وكف اتاق غیرمجازاست.
18.بهتراست ازحداقل تعداد زانویی ولوله درنصب استفاده شود.
19.درانتها دودكش باید كلاهكی قرارداده شود كه باد گازهای حاصل از احتراق را به داخل بخاری برگشت ندهد.
20.انتهای لوله دودكش از بلندترین نقطه ساختمان درپشت بام باید حدود 60 سانتیمتر بلندترباشد.
21.قبل ازروشن كردن بخاری دقت نمائید دراطراف و نزدیكی بخاری هیچگونه اشیاء قابل اشتعال وجود نداشته باشد.

 
نحوه روشن كردن بخار‌ی گازسوز
كلید شیركنترل گاز را به داخل فشار داده و به سمت چپ بچرخانید تا فندك عمل نموده و پیلوت روشن شود.پس از روشن شدن پیلوت كلید را درهمان وضعیت بمدت 10الی 20 ثانیه نگهدارید تا ترموكوپل گرم وشعله وشمعك پایداربماند،سپس كلید را رها نمائید. اینك باچرخاندن كلید درهمان جهت شعله اصلی روشن با ادامه چرخش شعله زیاد وحرارت بخاری به حداكثرمی رسد.برای كم كردن حرارت این عمل را‌‌ می‌توانید بطورمعكوس انجام دهید.
 
نحوه خاموش كردن بخاری
برای خاموش كردن مشعل اصلی،شیركنترل گاز را دروضعیت پیلوت(وضعیت2) قرارداده وبرای‌ خاموش كردن كامل آن كلید را بطرف پایین فشارداده وسپس به سمت راست بچرخانید تا علامت فلش در(وضعیت1) قرارگیرد. 
 
توجه:درصورتی كه به هردلیل بخاری ناگهان خاموش شود جریان گاز بطورخودكارقطع‌‌ می‌گردد وبرای روشن نمودن مجدد آن حداقل باید 5دقیقه صبرنمود تا بخاری  كاملا سرد شده و باقی مانده گاز تا عمل نمودن ترموكوپل ازداخل بخاری خارج شود.
 
قسمت های اصلی شیركنترل بشرح زیر‌‌ می‌باشد:
  • واحد نظارت برشعله یعنی‌ مكانیزم ترموكوپل
  • كنترل كننده عبورجریان گاز
  • فیلتر
  • تنظیم كننده های عبورجریان گازبه مشعل اصلی
  • جرقه زدن
 
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه تولیدی صنعتی فروزشگر سهند هایلان می باشد