طرح شومینه هایلان مدل ۱۵۰۰۰

مدل

۱۵۰۰۰

مشخصات

گرافیکی

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۸۵۰۰ کیلو کالری بر ساعت

طرح شومینه هایلان مدل ۹۰۰۰

مدل

۹۰۰۰

مشخصات

گرافیکی

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۸۵۰۰ کیلو کالری بر ساعت

طرح شومینه هایلان مدل ۷۰۰۰

مدل

۷۰۰۰

مشخصات

گرافیکی

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۴۵۰۰ کیلو کالری بر ساعت

طرح گرافیکی هایلان مدل ۱۴۰۰۰

مدل

۱۴۰۰۰

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۸۵۰۰ کیلو کالری بر ساعت

طرح گرافیکی هایلان مدل ۹۰۰۰

مدل

۹۰۰۰

مشخصات

گرافیکی

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۸۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت

طرح گرافیکی هایلان مدل ۷۰۰۰

مدل

۷۰۰۰

مشخصات

گرافیکی

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۸۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت

بخاری گازی۱۴۰۰۰ هوشمند

مدل

بخاری ۱۴۰۰۰ هوشمند

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۸۵۰۰ کیلو کالری بر ساعت

بخاری گازی۷۰۰۰هوشمند

مدل

۷۰۰۰ هوشمند

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۴۵۰۰ کیلو کالری بر ساعت

بخاری ۷۰۰۰ طرح TV کودک

مدل

بخاری ۷۰۰۰ طرح TV کودک

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۴۵۰۰ کیلو کالری بر ساعت

بخاری ۷۰۰۰ طرح شومینه کودک

مدل

بخاری ۷۰۰۰ طرح شومینه کودک

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۸۷ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۴۵۰۰ کیلوکالری بر ساعت

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه تولیدی صنعتی فروزشگر سهند هایلان می باشد