۲۰ هزار یراق آلات استاتیک

مدل

۲۰ هزار یراق آلات استاتیک

مشخصات

هیزم دار - استاتیک

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۸۵۰۰

۱۵ هزار یراق آلات استاتیک

مدل

۱۵ هزار یراق آلات استاتیک

مشخصات

هیزم دار - استاتیک

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۸۰۰۰

۲۰ هزار هخامنشی

مدل

۲۰ هزار هخامنشی

مشخصات

هیزم دار - استاتیک

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۸۵۰۰

۱۵ هزار هخامنشی

مدل

۱۵ هزار هخامنشی

مشخصات

هیزم دار - استاتیک

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۸۰۰۰

۲۰ هزار یراق آلات لعابی

مدل

۲۰ هزار یراق آلات لعابی

مشخصات

هیزم دار - لعابی

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۸۵۰۰

۱۵ هزار یراق آلات لعابی

مدل

۱۵ هزار یراق آلات لعابی

مشخصات

هیزم دار - لعابی

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

۱۷۸ میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

۸۰۰۰

شومینه ۲۰۰۰۰ مدل صدف

مدل

۲۰۰۰۰ صدف

مشخصات

هیزم دار

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

178 میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

8500

20 هزار طرح مروارید

مدل

20000 طرح مروارید

مشخصات

هیزم دار

گاز مصرفی

گاز طبیعی شهری

فشار گاز ورودی

178 میلی متر ستون آب

قدرت حرارتی

8500

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه تولیدی صنعتی فروزشگر سهند هایلان می باشد