کولر آبی مدل ۵۵۰۰

ولتاژ

۲۲۰ V

هوادهی

۶۰۰۰ متر مکعب در ساعت

بسامد

۵۰ HZ

بازده خنکی

۷۵ ٪

قدرت موتور

۱/۲ HP

جریان مصرفی

Min : ۱/۷ A - Max : ۳/۴ A

توان مصرفی

Min : ۳۵۰ W - Max : ۶۹۰ W

کولر آبی مدل ۳۵۰۰

ولتاژ

۲۲۰ V

هوادهی

۴۲۰۰ متر مکعب در ساعت

بسامد

۵۰ HZ

بازده خنکی

۷۵ ٪

قدرت موتور

۱/۳ HP

جریان مصرفی

Min : ۱/۳ A - Max : ۲/۴ A

توان مصرفی

Min : ۳۱۰ W - Max : ۵۴۵ W

کولر آبی مدل ۳۲۰۰

ولتاژ

۲۲۰ V

هوادهی

۱۲۰۰ متر مکعب در ساعت

بسامد

۵۰ HZ

بازده خنکی

۷۵ ٪

قدرت موتور

۱/۸ HP

جریان مصرفی

Min : ۰/۹ A - Max : ۱/۱ A

توان مصرفی

Min : ۱۹۰ W - Max : ۲۲۰ W

کولر آبی مدل ۲۸۰۰ طرح ساده

ولتاژ

۲۲۰ V

هوادهی

۱۲۰۰ متر مکعب در ساعت

بسامد

۵۰ HZ

بازده خنکی

۷۵ ٪

قدرت موتور

۱/۸ HP

جریان مصرفی

Min : ۰/۹ A - Max : ۱/۱ A

توان مصرفی

Min : ۱۹۰ W - Max : ۲۲۰ W

کولر آبی مدل ۲۸۰۰ طرح گازی

ولتاژ

۲۲۰ V

هوادهی

۱۲۰۰ متر مکعب در ساعت

بسامد

۵۰ HZ

بازده خنکی

۷۵ ٪

قدرت موتور

۱/۸ HP

جریان مصرفی

Min : ۰/۹ A - Max : ۱/۱ A

توان مصرفی

Min : ۱۹۰ W - Max : ۲۲۰ W

کولر آبی مدل ۳۵۰۰

مدل

۳۵۰۰ بالکنی

ولتاژ

220 ولت

هوادهی

۴۲۰۰ متر مکعب در ساعت

بسامد

50 هرتز

قدرت موتور

۱/۳ HP

جریان مصرفی

Min : ۱/۳ A - Max : ۲/۴ A

توان مصرفی

Min : ۳۱۰ W - Max : ۵۴۵ W

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه تولیدی صنعتی فروزشگر سهند هایلان می باشد