هود مدلAYTAK102 محدب

توضیحات

مجهز به :
موتور توربو ، چهار دور ، کلید لمسی
کنترل از راه دور ، سنسور دود و گاز
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 

هودمدلAYTAK104

توضیحات

مجهز به :
موتور توربو ، چهار دور ، کلید لمسی
کنترل از راه دور ، سنسور دود و گاز
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 

هود مدل AYTAK106

توضیحات

مجهز به :
موتور توربو ، چهار دور ، کلید لمسی
کنترل از راه دور ، سنسور دود و گاز
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 

هود مدل AYTAK108

توضیحات

مجهز به :
موتور توربو ، چهار دور ، کلید لمسی
کنترل از راه دور ، سنسور دود و گاز
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 

هود مدل AYTAK110

توضیحات

مجهز به :
موتور توربو ، چهار دور ، کلید لمسی
کنترل از راه دور ، سنسور دود و گاز
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 

هود مدل AYTAK112

توضیحات

مجهز به :
موتور توربو ، چهار دور ، کلید لمسی
کنترل از راه دور ، سنسور دود و گاز
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 

هود مدل VENOUS202

توضیحات

مجهز به :
موتور توربو ، چهار دور ، کلید لمسی
کنترل از راه دور ، سنسور دود و گاز
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 

هود مدل VENOUS204

توضیحات

مجهز به :
موتور توربو ، چهار دور ، کلید فشاری
کنترل از راه دور ، سنسور دود و گاز
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 

هود مدل VENOUS206

توضیحات

مجهز به :
موتور توربو ، چهار دور ، کلید لمسی
کنترل از راه دور ، سنسور دود و گاز
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه تولیدی صنعتی فروزشگر سهند هایلان می باشد