واحد نمونه کیفیت از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مهرماه 1392
برای
دریافت
کاتالوگ
کلیک
کنید.
آدرس شرکت : تبریز / جاده آذرشهر / جنب نیروگاه حرارتی / کوی صعتی اشکان / کوچه سوم / گروه تولیدی صنعتی هایلان 
آدرس پستی : تبریز / سردرود / صندوق پستی ۱۳۵ - ۵۳۶۱5
شرکت هایلان
کارخانه : 22-34۳۰۱۸۲0-041

تلفکس : 343۰۱۸۲3-041
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه تولیدی صنعتی فروزشگر سهند هایلان می باشد